Terug naar Oefentherapie

Wat is thuiszorgoefentherapie?

Veel mensen willen, met het ouder worden, zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Ze willen daarbij zo onafhankelijk en zelfstandig mogelijk blijven.

Om aan deze wensen te kunnen voldoen is het belangrijk dat de zelfredzaamheid zo veel mogelijk behouden blijft en dat er een veilige wdeurbeloonsituatie is. Thuiszorgtherapie kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. De behandeling vindt daarom plaats bij u thuis.

 

Als oefentherapeut heb ik een aanvullende opleiding gevolgd om thuiszorgtherapie te mogen geven.

Om u zo effectief mogelijk te kunnen helpen werk ik nauw samen met: ergotherapeuten, thuiszorgmedewerkers, praktijkondersteuners en huisartsen. Ik heb structureel overleg met de thuiszorgmedewerkers van Buurtzorg en Amstelring en de ergotherapeuten van MeerErgo.

 

Thuiszorgoefentherapie heeft een aantal specifieke aandachtsgebieden:

  • Als er sprake is van een kwetsbare balans in de thuissituatie: redden u en uw mantelzorger het nog alleen thuis? Ik kijk samen met u en uw mantelzorger naar al uw activiteiten en ondersteun en adviseer hierbij.
  • Voor valpreventie: bent u onlangs gevallen, bang om te vallen of wankel ter been? Ik doe een risico-inventarisatie bij u en uw omgeving , oefen met u zodat u uw zelfvertrouwen herwint, werk met u aan uw balans en adviseer, wanneer nodig, bij de aanschaf van hulpmiddelen.
  • Bij mobiliteitsbeperkingen: heeft u moeite met dagelijkse bewegingen zoals bijvoorbeeld het gaan zitten en weer opstaan, lopen of traplopen etc. We oefenen samen deze vaardigheden en werken aan spierversterking en een betere conditie.
  • Als mantelzorgondersteuning: wanneer de zorg te zwaar is voor uw mantelzorger. Ik geef advies bij transfers, oefen de transfers met de mantelzorger(s) en adviseer bij de aanschaf van hulpmiddelen.
  • Bij palliatieve zorg: voor het geven van houdingsadviezen, adviezen bij transfers en ontspannings- en ademtherapie.
  • Bij ontslag uit het ziekenhuis: ter controle van uw veiligheid, leefomgeving en mobiliteit en het bevorderen van uw zelfredzaamheid.