Terug naar Specialisaties

COPD

Bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is er sprake van een chronische vernauwing van de luchtwegen die de ademhaling beperkt. COPD gaat gepaard met klachten van kortademigheid, hoesten en/of opgeven van slijm. De belangrijkste risicofactor voor COPD is roken, maar ook kunnen erfelijke eigenschappen, bepaalde beroepen en luchtverontreiniging mogelijk een rol spelen bij het ontstaan. Veel patiënten ondervinden in de loop van de tijd een toename van hun klachten.

copd

Ik behandel vooral patiënten met COPD met een longinhoud minder dan 50% of ernstige fysieke beperkingen. Voor deze patiënten is het te belastend om naar de praktijk te komen om goed te kunnen oefenen. De behandeling vindt dus bij de patiënt thuis plaats.

Belangrijke aangrijpingspunten voor de behandeling zijn: Het goed leren huffen. Huffen is een vorm van hoesten, speciaal voor mensen met COPD om het slijm uit de longen te kunnen krijgen. Dit verminderd de kans op ontstekingen in de longen.

Er zal aandacht worden besteed aan het oefenen van verschillende houdingen, die kunnen helpen bij benauwdheid om meer lucht te kunnen krijgen. Daarnaast zullen ook ademhalingsoefeningen gedaan worden.

Een ander aangrijpingspunt is het verbeteren van uw algehele conditie en dan specifiek toegespitst op de dagelijkse activiteiten die voor u belangrijk zijn. Hierdoor zorgen we ervoor dat u zo veel mogelijk zelfstandig kunt blijven functioneren.