Terug naar Specialisaties

Osteoporose

Als oefentherapeut ben ik aangesloten bij Chronisch ZorgNet voor de behandeling van osteoporose en bij het Osteoporoseplatform Spaarnegasthuis. Dit is een transmuraal platform met vertegenwoordigers uit het ziekenhuis en therapeuten uit de eerste lijn. Het platform heeft als doel om osteoporosepatiënten multidisciplinair te kunnen behandelen en begeleiden. Daarnaast willen we verschillende behandelmogelijkheden inzichtelijk maken, waardoor osteoporose vroegtijdig en op de juiste wijze behandeld wordt.

Wat is osteoporose?

Botten hebben kalk (calcium) nodig om sterk en stevig te blijven. Bij osteoporose verliezen de botten ‘botmassa’ (kalk en andere mineralen) en structuur (verlies van botbalkjes). Met als gevolg, dat ze broos worden. Het probleem met osteoporose is, dat u er niets van merkt zolang er geen botbreuk optreedt. U kunt al 30% van uw botmassa hebben verloren op het moment dat u ‘zomaar’ een bot breekt!

osteoporose

Gevolgen van osteoporose

  • Botbreuken
  • Kleiner en krommer worden:
  • Klachten in de organen:
  • ademhalingsmoeilijkheden
  • Evenwichtsverlies

De behandeling richt zich daarom op:

  •  Het optimaliseren van een gunstige leefstijl, waardoor optimale kwaliteit van functioneren en zelfstandigheid zo lang mogelijk behouden blijven.
  • Vertrouwen geven in bewegen.
  • Het leren omgaan met de pijnklachten en deze trachten te verminderen.
  • Het stimuleren van de botopbouw, c.q. het tegengaan van botafbraak middels gerichte, belaste spierversterkende en strekkende oefeningen. – Het oefen van balans, evenwicht, coördinatie, waardoor het valrisico verkleind wordt.
  • Stimuleren en administreren van bewegingsactiviteiten