Specialisaties

Op 12 maart 2020 heeft Natascha de verbijzondering tot geriatrie-oefentherapeut afgerond.

Jaarlijks volgen we bij- en nascholingen op verschillende gebieden. Daarnaast hebben we meerdere keren per jaar overleg intercollegiaal overleg, overleg met collega’s van het chronische pijnnetwerk en nemen we deel aan het osteoporoseplatform SpaarneGasthuis. Wij zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici.  In het submenu zijn een aantal van de aandachtsgebieden nader belicht.

kwaliteitsregister

COPD

Bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is er sprake van een chronische vernauwing van de luchtwegen die de ademhaling beperkt. COPD gaat gepaard met klachten van kortademigheid, hoesten en/of opgeven van slijm. De belangrijkste risicofactor voor COPD is roken, maar ook kunnen erfelijke eigenschappen, bepaalde beroepen en luchtverontreiniging mogelijk een rol spelen bij het ontstaan. …

Geriatrie-oefentherapie

Geriatrie-oefentherapie is met ingang van 1 januari 2020 een geregistreerde specialisatie van de algemene oefentherapie. De geriatrie-oefentherapie is een specialisme binnen de zorg voor ouderen met een complexe hulpvraag op basis van meervoudige problematiek en voor ouderen die het risico lopen kwetsbaar te worden. De geriatrie-oefentherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen en begeleiden van …

Oefentherapie bij chronische pijn

Filmpje over chronische pijn https://www.youtube.com/watch?v=jMddFbLNoCc   Wat is chronische pijn? Pijn is een waarschuwing van het lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer …

Osteoporose

Als oefentherapeut ben ik aangesloten bij Chronisch ZorgNet voor de behandeling van osteoporose en bij het Osteoporoseplatform Spaarnegasthuis. Dit is een transmuraal platform met vertegenwoordigers uit het ziekenhuis en therapeuten uit de eerste lijn. Het platform heeft als doel om osteoporosepatiënten multidisciplinair te kunnen behandelen en begeleiden. Daarnaast willen we verschillende behandelmogelijkheden inzichtelijk maken, waardoor …